Opleiding
Pilz
Code opleiding PME

Pilz Machineveiligheid in relatie tot elektrische veiligheid volgens IEC 60204-1

Duur
1 dag
Datum en plaats
Van Egmond Groep
Doetinchem
Van Egmond Groep
Barendrecht
Van Egmond Groep
Veghel/Weert

(Locatie wordt bepaald op basis van inschrijvingen)

Doelgroep
Deze training biedt een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiliger product aan iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met ontwerp, bouwen, aanpassen en/of onderhouden van elektrische installaties van machines. Ook technisch inkopers en HSE medewerkers die zich bezig houden met technische beoordelingen en inspecties van elektrische installaties krijgen door de training nieuwe inzichten.
Bijzonderheden
-
Kosten
€ 535, - De genoemde kosten zijn exclusief BTW
Bij onze Pilz Machineveiligheid in relatie tot elektrische veiligheid volgens IEC 60204-1 training gaat het om de relatie tussen elektrische veiligheid en de eisen die voortkomen uit de machinerichtlijnen.
Pilz Machineveiligheid in relatie tot elektrische veiligheid

De NEN-EN-IEC 60204-1 is de norm voor de elektrische uitrusting van machines. Bij onze training gaat het om de relatie tussen elektrische veiligheid en de eisen die voortkomen uit de machinerichtlijnen.

Je leert over de meest voorkomende problemen rondom de elektrische installaties van machines. Het gaat hierbij om veelvoorkomende raakvlakken met machineveiligheid en de knelpunten die hieraan ten grondslag liggen. Zo leer je hoe je de juiste informatie kunt vinden en hoe je de IEC 60204-1 in de praktijk kunt toepassen.

Nieuwe versie

In 2018 is een nieuwe versie van de norm uitgebracht, die sinds 2019 ook in het Nederlands beschikbaar is.

Deze nieuwe versie is aangepast op de huidige stand van techniek en bevat veel extra informatie over het verhogen van de elektrische veiligheid, waaronder:

 • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC);
 • Potentiaalvereffening en aarding;
 • Wijzigingen in eisen en normreferenties met betrekking tot de warmtehuishouding in de schakelkast;
 • Safe Torque Off-circuits.

Deze wijzigingen en extra informatie krijgen tijdens de training veel aandacht.

Voorkennis

Voor de deelname aan deze training wordt aanbevolen om een of meerdere van de volgende cursussen te volgen, zodat jouw basisbegrip op het juiste startniveau is;

 • ‘CE-markering, de basis’;
 • ‘machineveiligheid in 1 dag’;
 • (minimaal) dag 1 ‘de procesflow van machineveiligheid’ van ‘de Masterclass Machineveiligheid’.

Doelstelling

Na het volgen en succesvol afronden van deze training kunt u:

 • De context van de IEC 60204-1 uitleggen;
 • De scheidslijn tussen machine- en gebouw-gebonden installaties identificeren;
 • De begrippen basisbeveiliging en aanvullende beveiliging beschrijven;
 • Principes van veiligheidsaarding en potentiaal-vereffening beschrijven;
 • Beveiliging van uitrusting door middel van overstroombeveiliging, thermische beveiliging, aardfoutbeveiliging en dergelijke toelichten;
 • De rol van besturingsfuncties en bedieningsinterfaces in relatie tot machineveiligheid toelichten.

Inhoud

 • De wettelijke basis voor elektrische veiligheid;
 • De relatie tussen ontwerp en beheer van elektrische installaties;
 • Energievoorziening, de hoofdschakelaar;
 • Toepassing van werkschakelaars;
 • IP-gradatie;
 • Aarding;
 • EMC;
 • Aderkleuren en codering.

Inschrijven