Opleiding
Pilz
Code opleiding PMV

Pilz Machineveiligheid in één dag

Duur
1 dag
Datum en plaats
Van Egmond Groep
Veghel/Weert

(Locatie wordt bepaald op basis van inschrijvingen)

Van Egmond Groep
Doetinchem
Van Egmond Groep
Barendrecht
Doelgroep
Personen die (zijdelings) te maken krijgen met CE-markering en een overview willen hebben, bijvoorbeeld projectmanagers, technisch directeuren, SHE-managers en iedereen die de basis van machineveiligheid wil leren.
Bijzonderheden
-
Kosten
€ 535, - De genoemde kosten zijn exclusief BTW
De training ‘Machineveiligheid in één dag’ geeft inzicht in een aantal belangrijke aspecten van machineveiligheid. In de training worden Nederlandse en Europese wetgeving uitgelegd en aangegeven hoe ver je moet gaan op het gebied van veiligheid.
Pilz Machineveiligheid in één dag

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Doelstelling

De training ‘Machineveiligheid in één dag’ geeft inzicht in een aantal belangrijke aspecten van machineveiligheid. In de training worden Nederlandse en Europese wetgeving uitgelegd en aangegeven hoe ver je moet gaan op het gebied van veiligheid. Ook passeren een aantal belangrijke termen uit de Machinerichtlijn (2006/42/EG) de revue.

In vogelvlucht wordt ook aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • De risicobeoordeling waarbij de ISO 12100 als leidraad wordt gebruikt;
 • Veiligheidsafstanden van bijv. Hekwerken volgens ISO 13857;
 • Minimumafstanden ter voorkoming van beknelling volgens EN 349;
 • Voorkoming van manipulatie van veiligheidsmaatregelen volgens ISO 14119;
 • Parameter bepaling voor besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849.

Tijdens de training worden vele praktische situaties besproken. De deelnemers worden daarbij uitgedaagd om eigen praktijksituaties te bespreken.

Daarnaast worden de volgende leerdoelen gesteld:

 • Inzicht in het wettelijke kader rondom machines.
 • Een aantal belangrijke aspecten rond het CE-markeringsproces samenvatten.
 • Belangrijkste aspecten van een aantal normen beschrijven.

Let op: Deze training is minder diepgaand dan de ‘masterclass machineveiligheid’ en is daardoor geen vervanging voor deze masterclass.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding Europese richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn, EMC richtlijn en Laagspanningsrichtlijn;
 • Inleiding Europese geharmoniseerde normen, relatie met de richtlijnen;
 • Beknopte uitleg van de Machinerichtlijn;
 • Beknopte behandeling van de CE-markering.

Korte introductie in de volgende onderwerpen:

 • De risicobeoordeling volgens ISO 12100;
 • Veiligheidsafstanden volgens ISO 13857;
 • Minimumafstanden ter voorkoming van beknelling volgens EN 349;
 • Voorkoming van manipulatie van veiligheidsmaatregelen volgens ISO 14119;
 • Besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849 in vogelvlucht.

Inschrijven