Blog
voedselveiligheid richtlijnen tss
Voedsel en veiligheid: welke richtlijnen zijn belangrijk?
Voedsel en veiligheid zijn basisbehoefte van de mens. Als dit niet op orde is, levert dit gezondheidsrisico's op. Gelukkig nemen de Europese machinebouwers voedselveilig produceren zeer serieus.

Voedsel en veiligheid zijn basisbehoefte van de mens. Als dit niet op orde is, levert dit gezondheidsrisico's op. Dat kan heel ver gaan, van milde gezondheidsklachten tot overlijden aan toe. Daarom mag voedselveiligheid zeker geen sluitpost zijn, daar zijn de risico's te groot voor. Gelukkig nemen de Europese machinebouwers voedselveilig produceren zeer serieus. Nederland en Duitsland nemen momenteel het voortouw op het gebied van voedselveiligheid en hygiënisch ontwerp in de voedingsmiddelenindustrie.

Welke richtlijnen en documenten zijn het meest relevant?

Het wettelijk kader voor voedselveiligheid is vastgelegd in de Warenwet. Daarin staat dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen. Om geen wildgroei te krijgen aan regelgeving binnen de lidstaten, heeft Europa richtlijnen uitgebracht waar ook de Nederlandse warenwet op is gebaseerd. Enkele hiervan noemen wij hieronder. Deze richtlijnen zijn opgesteld om een besmetting in de voedingsmiddelenindustrie zoveel mogelijk te voorkomen.

De hygiëne regelgeving/HACCP

De EU-voedselhygiënerichtlijn EC852/2004 schrijft de evaluatie van mogelijke risico's in elk segment van het productieproces voor, met behulp van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Van elke fase in de productie brengt een bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit voorkomen kan worden.

In de General Food Law 178/2002 van de Europese Unie is onder andere de traceerbaarheid verplicht voor iedere producent en importeur van voedingsmiddelen in alle stadia van productie. Hier zal dus bij het kiezen en inrichten van een besturing/visualisatie systeem rekening moeten worden gehouden, wil men niet afhankelijk zijn van arbeidsintensieve handgeschreven rapporten.

De machinerichtlijn

De machinerichtlijn 2006/42/EC bevat een specifieke paragraaf over machines bestemd voor gebruik met levensmiddelen om risico's op voedsel- of biochemische besmetting te vermijden. Hierin staat onder andere dat een machine zodanig ontworpen moet zijn dat materialen voor elk gebruik gereinigd kunnen worden, onderdelen glad zijn, geen rillen en spleten bevatten, reiniging en desinfectie gemakkelijk is. Met het afgeven van de CE-verklaring wordt aangegeven dat de betreffende machine aan de eisen, die op deze machine betrekking hebben, voldoet.

NEN-EN 1672-2

De Europese norm EN 1672-2 is in overeenstemming met de machinerichtlijn en richt zich specifiek op hygiënische aspecten en reinigbaarheid. De richtlijn EN 1672-2 onderscheidt drie zones voor voedselproducties waarvoor verschillende hygiëne-eisen gelden:

  1. Machines met direct contact met voedingsmiddelen (food-zone of productcontactoppervlak)
  2. Machines met direct contact met voedingsmiddelen, maar waarvan het voedsel niet terugkeert in het productieproces (splash-zone of spatoppervlak). Deze producten moeten wel bestand zijn tegen corrosie en desinfectiemiddelen.
  3. Machines die geen direct contact met voedingsmiddelen hebben, maar die wel in een kritische omgeving zitten (non-food zone of niet-productcontactoppervlak). Deze producten moeten wel bestand zijn tegen corrosie en desinfectiemiddelen.

Voedselveilige installaties en machines bouwen

Diverse fabrikanten uit ons uitgebreide industriële leveringsprogramma bieden oplossingen voor het ontwerpen en bouwen van voedselveilige installatie en machines.

Of dit nu gaat over schakelkasten geschikt voor Hygienic Design of wartels en andere kabeldoorvoeringen die geschikt zijn voor deze toepassing, onze contactpersonen van de afdeling verkoop en onze technisch adviseur van Technical Sales Support ondersteunen je graag bij de selectie van de meest geschikte oplossingen voor de specifieke eisen van jouw project.

Hygienic Design schakelkasten Portal

Hygienic Design wartels Portal

Items van onze leveranciers omtrent voedselveiligheid

Rittal

Onder de noemer Hygienic Design (HD) biedt Rittal een complete serie behuizingen en toebehoren die specifiek geschikt zijn voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Meer informatie over HD

Phoenix Contact

Phoenix Contact biedt een speciaal portfolio van coderingen die specifiek geschikt zijn voor de levensmiddelenindustrie.

Lees meer over het portfolio

Eaton

Eaton heeft met de RMQ C22 en C30 compact serie, met kabel, die speciaal is ontwikkeld om direct in een machine ingebouwd te worden zonder extra behuizing en maakt daarmee deze serie ook zeer geschikt voor voedingsmiddelenindustrie.

Meer informatie over deze serie

ABB

ABB biedt veiligheidssensoren uit de serie EDEN C die geschikt zijn voor toepassing in bepaalde zones in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Daarnaast hebben zij meer producten die mogelijkheden bieden binnen deze industrie.

Meer over EDEN C

Meer over de producten van ABB

Pflitsch

De Hygienic Design wartels van Pflitsch voldoen aan de geldende wetgeving voor de voedingsmiddelenindustrie en dragen door hun vormgeving en betere reinigbaarheid bij aan het beperken van de risico’s op besmetting.

Meer over deze Hygienic Design wartels

Advies of hulp nodig bij voedselveiligheid? Wij kijken graag met je mee.