Blog
noodstopknop
Veiligheid voorop: Het belang van machineveiligheid
Machineveiligheid is van groot belang in elke tak van industrie waar machines worden gebruikt. Machines kunnen namelijk mogelijk gevaren opleveren voor werknemers en de werkomgeving.

Machineveiligheid is van groot belang in elke tak van industrie waar machines worden gebruikt. Machines kunnen namelijk mogelijk gevaren opleveren voor werknemers en de werkomgeving. De gevaren kunnen onder andere bestaan uit risico op letsel door beknelling, blootstelling aan hoge temperaturen.

Normen en hun toepassing

Om de veiligheid van machines te waarborgen zijn er verschillende internationale en nationale normen ontwikkeld. Deze normen bieden richtlijnen voor het ontwerp, de constructie en het gebruik van machines om de veiligheid van werknemers te maximaliseren en het risico op letsel en schade te minimaliseren.

Een van de belangrijkste normen voor het waarborgen van machineveiligheid is de machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze richtlijn is van toepassing op alle machines die in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd.

Machinebouwers (OEM) en zelf installerende industrie hebben het belang een machine te construeren of aan te passen die aan de wettelijke eisen voldoet. Hierbij dient tevens een constructiedossier te worden overlegd en CE-markering te worden aangebracht.

Industriële eindgebruikers hebben het belang van het stellen van eisen aan de conformiteit aan de bestaande wetten en normen bij aanschaf van machines.

Ons assortiment voor veilige machinebesturingen

Hoe bereik ik machineveiligheid?

Naast verschillende mogelijkheden in de mechanische constructie van een machine en de directe omgeving, zoals hekken en andere afschermingen, bestaan er diverse elektro- en besturingstechnische componenten en systemen die het beperken van (rest-)risico’s en het daarmee voldoen aan geldende richtlijnen kunnen bewerkstelligen.

Na een risicoanalyse volgens de norm EN ISO 13849-1 kan het zogenaamde Performance Level (PL) worden bepaald in 5 niveaus. Van PL “a”(laag) tot PL “e” (hoog).

Hoe hoger het risico, des te hoger zijn de eisen aan besturingssystemen. De norm Safety Integrety Level (SIL) IEC 62061 geeft aan hoe je op een juiste wijze veiligheidsfuncties op kunt nemen in de machinebesturing. Dit kan gaan over de structuur en betrouwbaarheid van componenten, al dan niet gecombineerd met veiligheidssoftware.

Ons assortiment voor veilige machinebesturingen

Van Egmond Groep biedt een breed assortiment aan componenten en (systeem-)oplossingen voor het realiseren van veilige machinebesturingen. Binnen het assortiment machineveiligheid onderscheiden we onder meer de volgende productcategorieën:

Veiligheidsrelais

Veiligheidsschakelaars en sensoren

Lichtschermen

Veiligheidslaserscanners

Noodstopdrukknop

Tevens is het mogelijk een op software gebaseerde veiligheidsbesturing (Safety-PLC) te realiseren, deze oplossingen zijn te vinden in onze productcategorieën:

PLC CPU

PLC toebehoren

Decentrale besturing en I/O

Advies nodig over machineveiligheid?

Ons team van collega’s van Technical Sales Support staat voor je klaar voor het vrijblijvend adviseren ten aanzien van toe te passen componenten of systemen voor je veiligheidsvraagstuk. Collega René Huizinga vertelt graag meer over machineveiligheid en de aanpak hiervan in dit blogbericht.