Nieuws

Rittal: Energieverdeling inclusief hernieuwbare energie

Rittal Energie
Rittal Energie
Rittal: Energieverdeling inclusief hernieuwbare energie
Steeds vaker moeten de bestaande energieverdelers van bedrijven ook in staat zijn om de energie die opgewekt wordt door bijvoorbeeld zonnepanelen als nieuwe bron aan te kunnen.

Logo RittalSteeds vaker moeten de bestaande energieverdelers van bedrijven ook in staat zijn om de energie die opgewekt wordt, door bijvoorbeeld zonnepanelen, als nieuwe bron aan te kunnen. Hiervoor moet de bestaande verdeler aangepast worden, want de traditionele verdeler had dit inkomende veld niet. Daarbij moet ook de opgewekte energie via de PV-installatie opgeslagen kunnen worden, zodat deze niet verloren gaat en op een later moment ingezet kan worden. Bij het inpassen van deze hernieuwbare energie wordt vaak ook de inrichting voor de laadinstallaties voor elektrische auto's meegenomen. Al met al vraagt dit om flexibele oplossingen die dit mogelijk maken.

Opwarming van de installatie

Laadinstallaties worden vaak buiten opgesteld en krijgen te maken met hoge temperaturen door de gevraagde energie, maar ook door opwarming van de zon. De behuizing om die laadinstallatie heen kan daarbij een belangrijke rol spelen. Door opwarming door de zon te voorkomen, blijft er namelijk meer ruimte in temperatuurstijging van de installatie over zonder dat dit dan weer leidt tot verlaging van de toelaatbare stromen door de geleiders. Wat er niet in komt, hoeft er immers ook niet uit en de typische dubbelwandige outdoor behuizingen spelen hierbij dus een belangrijke rol.

Veiligheid van jouw installatie

De veiligheid van elektrische installatie is altijd een belangrijk uitgangspunt. Bij het samenstellen van de energieverdeler zijn naast de te verwachten spanningen en stromen zeker ook de temperatuurhuishouding en de kortsluitvastheid van de verdelers van belang. In het verlengde daarvan is ook de constructie van de verdeler van belang als er door een kortsluiting een interne vlamboog optreedt. Deze vlamboog gaat naast hoge temperaturen ook gepaard met enorme drukopbouw waar de constructie dan wel tegen bestand moet zijn. Er zullen daartoe naast de installatietechnische oplossingen ook mechanische aanpassingen gedaan moeten worden. Denk hierbij aan het eenvoudig kunnen verlagen van de opgebouwde druk door het dak open te zetten of verstevigingen aan te brengen aan de bevestigingen van wanden en deuren.

Benieuwd welke producten van Rittal jou kunnen helpen bij de energieverdeling?