Nieuws

Maximale beschikbaarheid van uw toepassing met Condition Based Monitoring van Danfoss

.
.
Condition Based Monitoring van Danfoss
Met Condition Based Monitoring van Danfoss detecteren interne en externe sensoren eventuele afwijkingen binnen uw systemen. Hoewel de frequentieregelaar ook via de Cloud werkt, zijn de functies tevens uit te voeren zonder Cloud- of PLC aansluiting.

DanfossEfficiënter werken, wie wil dat niet? Vooral voor productiebedrijven is dit van levensbelang. In een ideale situatie zal ieder productiebedrijf een productieproces wensen dat 24 uur per dag, zeven dagen per week ‘ongoing’ draait, nooit uitvalt en altijd optimaal presteert tegen de laagste kosten. In de praktijk hebben bedrijven echter vaak last van onvoorziene omstandigheden met machines die hun productieproces in gevaar brengen of zelfs hinderlijk onderbreken.

Om onderbrekingen van het productieproces te voorkomen ontwikkelde Danfoss een speciale softwareapplicatie die geïntegreerd is in een standaard frequentieregelaar. Met de frequentieregelaar wordt de status van de machine continu gemonitord. Op basis van deze metingen - maar ook door deze te vergelijken met een van tevoren gemaakte nulmeting - krijgt de gebruiker inzicht in de conditie van de machine. Afhankelijk van de resultaten is het mogelijk om tijdig onderhoud te plegen en daarmee uitval te voorkomen.

VLT® AutomationDrive frequentieregelaars

De VLT® AutomationDrive van Danfoss betekent een doorbraak in de frequentieregelaartechnologie. De frequentieregelaars beschikken nu over ingebouwde predictieve- en op condities gebaseerde onderhoudsfuncties. Daardoor kunt u de frequentieregelaar gebruiken als een slimme sensor om de toestand van uw motor en toepassing te bewaken, problemen vroegtijdig te signaleren en oplossingen te vinden, nog voordat ze een effect op het proces hebben.

Condition Based Monitoring en de veiligheid van uw data

Met Condition Based Monitoring van Danfoss detecteren interne en externe sensoren eventuele afwijkingen binnen de systemen, die vervolgens via een waarschuwing of een alarm worden weergegeven. Daarbij gaat het om zowel de bewaking van de motorisolatie in de statorwikkeling, als om mechanische trillingen door bijvoorbeeld foutieve uitlijning of onbalans. Ook geven deze waarschuwingen of alarmen aan of de belasting van de applicatie is veranderd, door middel van de load envelope bewaking. 

Hoewel de frequentieregelaar ook via de Cloud werkt, is het mogelijk de functies uit te voeren zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt namelijk plaats in de regelaar; hierdoor bent u er zeker van dat uw informatie over de conditie van uw machines uitsluitend voor intern gebruik is en niet toegankelijk is voor externen. 

Uw voordelen:

  • Lagere totale installatiekosten
  • Condition Based Monitoring kan ook worden uitgevoerd als de installatie niet verbonden is met het internet
  • Condition Based Monitoring kan worden uitgevoerd zonder aanvullende componenten zoals PLC’s of SCADA-systemen
  • Mogelijkheid om defecten in de motorstatorwikkeling in een vroeg stadium op te sporen en te verhelpen, voordat het defect zich ontwikkelt tot een storing die het proces stillegt
  • Mogelijkheid om tekenen van onjuiste mechanische uitlijning, slijtage en loszittende onderdelen snel op te sporen en te verhelpen
  • Procesoptimalisatie/ gemaximaliseerd rendement dankzij de mogelijkheid om feitelijke systeemprestaties te vergelijken met referentiegegevens en onderhoudsacties in gang te zetten
.
.

Meer weten over de Condition Based Monitoring
functies van Danfoss?

Webinar Condition Based Monitoring

Wist je dat je jouw frequentieregelaar kunt gebruiken om de staat van je installatie te monitoren, waarbij je vroegtijdige waarschuwingen krijgt om machinestoringen te voorkomen? Met behulp van intelligente frequentieregelaars met ingebouwde condition-based monitoring krijg je de juiste informatie op het juiste moment, zodat je fouten eerder kunt detecteren. Je kunt vooruit plannen en de kosten aanzienlijk verlagen, waardoor je onverwachte uitval voorkomt en zelfs de voorraad reservedelen vermindert.

Webinar terugkijken?

Op 14 juli 2020 organiseerde Danfoss Drives een webinar over het optimaal gebruik maken van de voordelen van Condition Based Monitoring. Wil je deze webinar terugkijken? Meld je dan aan via onderstaande knop en ontvang direct de link naar de webinar in je mailbox.

.
.

Optimaal gebruik maken van de voordelen van Condition Based Monitoring?