Nieuws

Hemmink: dit wijzigt er in de HACCP audits

Hemmink
Hemmink: dit wijzigt er in de HACCP audits
Voedselveiligheidsincidenten zijn aan de orde van de dag en de (imago)gevolgen van een besmetting of recall zijn groot. Voor voedselverwerkende fabrikanten en machinebouwers is het daarom van cruciaal belang om voldoende kennis te hebben van de relev

Hemmink Voedselveiligheidsincidenten zijn aan de orde van de dag en de (imago)gevolgen van een besmetting of recall zijn groot. Voor voedselverwerkende fabrikanten en machinebouwers is het daarom van cruciaal belang om voldoende kennis te hebben van de relevante normen en wetgeving. 

Eén van de wettelijk verplichte standaarden voor voedselproducerende bedrijven is de HACCP. Tot nu toe werd er in de HACCP niet gecontroleerd op toegepaste techniek en hygiënisch ontwerp, maar dit wijzigt met ingang van dit jaar. Auditerende instanties BRC en IFS passen met ingang van dit jaar hun audits aan. 

HRA, onderdeel van de HACCP en Machinerichtlijn

Het nemen van maatregelen en het vermelden van restrisico's was al onderdeel van de Machinerichtlijn, maar sinds 2020 is de Hygiëne Risico Analyse (HRA) officieel opgenomen in de HACCP systematiek (Hazard Analysis and Critical Control Points). Elke voedselverwerkende fabrikant is dus wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie uit te voeren wanneer hij een nieuwe machine toevoegt aan het productieproces of op een andere manier zijn voedselbereidingsproces wijzigt. Ook toeleveranciers van componenten, tenzij anders overeengekomen, zijn al lang aansprakelijk voor alle gevolgschade. 

Wat houdt de HRA precies in?

De HRA bestaat altijd uit vier maatregelen: 

  • Ontwerpmaatregelen (zonering, routing)
  • Technische maatregelen (juiste materialen en componenten)
  • Reinigingsmaatregelen (reinigingsprocedure)
  • Aanvullende instructies voor gebruikers (begrenzing)


Met de uitkomst van de HRA kunnen voedingsmiddelenproducenten en machinebouwers maatregelen nemen om de risico's te elimineren of reduceren naar een acceptabel niveau. Ook worden dan de reinigingseisen en manier van reinigen bepaald.

Betere controle op hygiënisch ontwerp

Sinds 2020 is het punt 'techniek' toegevoegd aan de GFSI (Global Food Safety Initiative) audits. Met ingang van dit jaar gaan auditerende instanties dit ook opnemen in hun audits en actief controleren op hygiënisch ontwerp en techniek. IFS en BRC zijn de eerste controlerende instanties die gaan controleren op het naleven van de GFSI Part III/J1 /J2: Good Manufracturing Practice (GMP en hygiënisch ontwerp in de ccp's. De technische componenten van een installatie kunnen immers wel degelijk gevolgen hebben voor de voedselveiligheid. 

GFSI part III / J1

Voor machinebouwers is de GFSI part III / JI, hygiënisch ontwerp van gebouw en apparatuur voor voedingsmiddelenproductie, van toepassing. Ook de componenten die in een machine of productielijn toegepast worden zoals wartels, connectoren en beschermslangen, vallen onder deze verordening. Een goed hygiënisch ontwerp is onderdeel van het Food Safety Management (FSM).  

Hygiënisch ontwerpen is essentieel

Hygiënisch ontwerpen in de voedingsmiddelenindustrie is essentieel voor alle stadia van het productieproces, van het gebruik van materialen zoals RVS tot aan specifiek ontworpen afdichtingen. Niet alleen de machines, maar ook alle toebehoren en componenten zoals kabels, connectoren, kabelwartels en beschermslangen moeten goed te reinigen en te onderhouden zijn. 

Dit kan Hemmink voor je betekenen

Hemmink adviseert machinebouwers, voedselverwerkende bedrijven, industriële installateurs en engineers op het gebied van machine-ontwerp, reiniging en wet- en regelgeving. Met hun kennis en ervaring geven zij duidelijkheid in de wirwar van regels omtrent hygiënisch ontwerpen en bekabelen. Ze bieden de juiste handvatten om te voldoen aan de HRA én om de verplichte audit succesvol af te ronden. 

Download het whitepaper Voedselveiligheid

Meer weten over de oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie van Hemmink?