Naar inhoud Naar navigatie

CO2-beleid Van Egmond Groep

Reductie van de CO2-uitstoot met behulp van de CO2-Prestatieladder
CO2-beleid Van Egmond Groep

Dekra CO2-certificaat niveau 3

  
Wij hechten grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Een onderdeel hiervan is de CO2-prestatieladder, een instrument dat helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering. Dit is met name gericht op energiebesparing, effici�nt gebruik van het wagenpark en het gebruik van duurzame energie. Om het handelen volgens MVO te benadrukken wordt deelgenomen aan de Prestatieladder. Deze prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.
CO2-Prestatieladder
Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren tot inzicht in de eigen CO2-uitstoot, continue te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van bedrijfsvoering terug te dringen, reductiemaatregelen daadwerkelijk uit te voeren, kennis hierover te delen en samen met collega�s, instellingen en andere belanghebbenden in de sector actief te zoeken naar mogelijkheden om uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
CO2-certificaat GeWi Holding BV
Documenten
Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons energiebeleid? Neem dan contact op met Thijs Bus via (0314) 375 300 of milieu@vanegmond.nl.

Informatie-/documentatieaanvraag

  •  
  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.